Založení společnosti

Podnikání ve formě právnické osoby naráží již v samotném počátku na prvotní úskalí v podobě nutnosti založení a vzniku obchodní společnosti, a to podle ne zrovna malého počtu pravidel stanovených ve složitých právních předpisech

Zakladatelé obchodních společností naráží na nezbytnost uskutečnění několika úkonů a na mnohé právní či administrativní nástrahy, které od nich vyžadují vynaložení značného osobního úsilí, času a nemalých finančních prostředků.

Naše služba vám nabízí efektivní řešení, které šetří vaše starosti, váš čas a také vaše výdaje.

Nabízíme vám založení společnosti s ručením omezeným a dovedeme ji s vámi až k jejímu vzniku. Zajistíme pro vás sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny formou notářského zápisu i zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Vyřídíme za vás všechny právní i administrativní úkony a pomůžeme vám nastartovat vaše podnikání.

Proč založit firmu s námi?

Vše nezbytné k založení a vzniku s.r.o. za
7654 Kč

+ Navíc bonus k založení s.r.o. v podobě konzultací ZDARMA!

Samozřejmostí je možnost dohodnout se na individuálních potřebách a požadavcích každého jednotlivého případu. Tyto odlišnosti oproti nabízeným základním službám mohou být zpoplatněny na základě individuální cenové nabídky (za speciální požadavky, služby navíc), nebo provedeny zdarma, pouze za vynaložení reálných nákladů (příkladem může být vyšší základní kapitál na základě vašeho přání a vámi složených prostředků).

Pokud necháte založení společnosti na nás, získáte bonus ve formě bezplatné konzultace při tvorbě vaší webové stránky a marketingových služeb od společností Webfusion a Dostmedia s.r.o. A navíc ke konzultacím dostanete ještě 10% slevu na jejich služby. 

Profesionální a individuální přístup

Sehnat vhodné a dostupné sídlo pro obchodní společnost není snadné. I tohoto faktického úskalí jsme si vědomi, a proto našim klientům nabízíme zároveň možnost poskytnutí atraktivní pražské adresy jakožto sídla pro zakládanou společnost. Při využití této nabídky je zakládání společnosti s naší adresou za zvýhodněnou cenou.

Spolupráce, která se vyplácí

Založení společnosti tzv. na klíč je nejsnazším a nejvýhodnějším způsobem pořízení si vlastní obchodní společnosti a rozjezdu podnikání. Jedná se o příjemnější postup ve spolupráci se zkušenými odborníky. A v případě našich služeb o proces zaměřený na vás, vaše úspory a vaše specifické potřeby. Administrativu a byrokratické prostředí zvládáme s osobním přístupem.

Naše základní nabídka zahrnuje mimo jiné:

 • prověření zamýšleného názvu společnosti (obchodní firmy)
 • sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny formou zjednodušeného notářského zápisu
 • vytvoření základního kapitálu ve výši 10 Kč
 • zajištění podpisových vzorů a čestných prohlášení členů statutárního orgánu
 • vyhotovení všech potřebných dokumentů, včetně prohlášení správce vkladu a souhlasu s umístěním sídla
 • obstarání výpisů z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, rejstřík trestů, katastr nemovitostí apod.)
 • ověření podpisů a listin nezbytných k založení společnosti a jejímu zápisu do obchodního rejstříku
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • kolky a notářský poplatek za prvozápis.
crtn

Proč založit firmu s námi?

Vše nezbytné k založení a vzniku s.r.o. za
7654 Kč

Samozřejmostí je možnost dohodnout se na individuálních potřebách a požadavcích každého jednotlivého případu. Tyto odlišnosti oproti nabízeným základním službám mohou být zpoplatněny na základě individuální cenové nabídky (za speciální požadavky, služby navíc), nebo provedeny zdarma, pouze za vynaložení reálných nákladů (příkladem může být vyšší základní kapitál na základě vašeho přání a vámi složených prostředků).

Profesionální a individuální přístup

Sehnat vhodné a dostupné sídlo pro obchodní společnost není snadné. I tohoto faktického úskalí jsme si vědomi, a proto našim klientům nabízíme zároveň možnost poskytnutí atraktivní pražské adresy jakožto sídla pro zakládanou společnost. Při využití této nabídky je zakládání společnosti s naší adresou za zvýhodněnou cenou.

Spolupráce, která se vyplácí

Založení společnosti tzv. na klíč je nejsnazším a nejvýhodnějším způsobem pořízení si vlastní obchodní společnosti a rozjezdu podnikání. Jedná se o příjemnější postup ve spolupráci se zkušenými odborníky. A v případě našich služeb o proces zaměřený na vás, vaše úspory a vaše specifické potřeby. Administrativu a byrokratické prostředí zvládáme s osobním přístupem.

Naše základní nabídka zahrnuje mimo jiné:

 • prověření zamýšleného názvu společnosti (obchodní firmy)
 • sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny formou zjednodušeného notářského zápisu
 • vytvoření základního kapitálu ve výši 10 Kč
 • zajištění podpisových vzorů a čestných prohlášení členů statutárního orgánu
 • vyhotovení všech potřebných dokumentů, včetně prohlášení správce vkladu a souhlasu s umístěním sídla
 • obstarání výpisů z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, rejstřík trestů, katastr nemovitostí apod.)
 • ověření podpisů a listin nezbytných k založení společnosti a jejímu zápisu do obchodního rejstříku
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • kolky a notářský poplatek za prvozápis.
crtn