Založení společnosti s ručením omezeným

Pokud si chcete založit společnost s ručením omezeným a máte na ni specifické požadavky, kromě prodeje s.r.o. nabízíme i možnost založení společnosti na míru přizpůsobené individuálním potřebám.

Specializujeme se na služby v oblasti zakládání společností a poskytujeme veškerý servis na profesionální úrovni. S námi lze svou společnost založit rychle a bez zbytečných starostí.

Založení s.r.o. a společenská smlouva

Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou, která se sepisuje u notáře. Úprava společenské smlouvy se řídí občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Mezi povinné náležitosti patří obchodní jméno a sídlo společnosti, jméno a bydliště všech společníků, předmět podnikání, výše základního kapitálu, způsoby splacení vkladů a lhůty a obsahovat musí i jména a bydliště jednatelů a členů dozorčí rady. Znění smlouvy, všechny náležitosti společenské smlouvy i komunikaci s notářem zajistíme. Obdobný postup je možné zajistit při založení akciové společnosti.

Živnostenské oprávnění

Následuje vyřízení živnostenského oprávnění na příslušném živnostenském úřadě, které zajistíme za vás. Živnosti jsou buď ohlašovací, anebo koncesované. Ohlašovací živnosti se provozují na základě ohlášení a k jejich provozování není třeba zajišťovat povolení. Vybrané živnosti ale vyžadují odbornou způsobilost nebo praxi. U některých činností musíte mít i garanta. Koncesované živnosti se provozují na základě udělení koncese. Počet koncesovaných živností je navíc regulován státem. Ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti volné, které nemají podmínku odborné způsobilosti, živnosti vázané, u kterých se vyskytuje nutnost doložení odborné způsobilosti a živnosti řemeslné, pro které opět platí odborná způsobilost vymezená v legislativě.

Další nutné kroky

Dále je nutné uhlídat veškerá práva a povinnosti společníků, stanovit podíl na zisku, což lze i individuálně, nebo třeba registrace k DPH. Přihlášku k registraci DPH lze vyřizovat po zápisu v obchodním rejstříku, který zajistíme. Je třeba zřídit bankovní účet. Finanční úřady často vyžadují doplňující informace a kompletní funkčnost s.r.o. K DPH se lze registrovat i dobrovolně. K urychlení procesu si lze koupit i ready made společnosti, které jsou již jako plátce DPH registrovány. Neváhejte nás kontaktovat. Ušetříte spoustu času a starostí při vyřizování.

Komentáře

Přidej svůj komentář

Další články