Zakládání společnosti v roce 2019. Na co si dát pozor? 

V roce 2019 čeká všechny podnikatele několik nových povinností. Čeká je více mnohem přísnějších kontrol již stávajících povinností. Víte, co vás čeká, pokud se chystáte založit novou společnost?

Založení s.r.o. v roce 2019

Při procesu založení nové s.r.o. v roce 2019 se nechystá nic zásadního, proces zakládání je velmi podobný předchozím rokům, ale jisté odlišnosti tu jsou. Nejvíce zlomový byl rok 2016, kdy byly státem výrazně sníženy poplatky a došlo ke zjednodušení procesu při založení jednoduché s.r.o. Každá obchodní firma musí před zahájením podnikání získat oprávnění, tedy Živnostenský list. Při založení s.r.o. je třeba přemýšlet o rozvoji podnikatelských aktivit a do zakladatelské listiny uvést i budoucí činnosti. Zapsané činnosti do ŽL nejste povinni vykonávat, ale jejich pozdější doplnění vyžaduje další časové a finanční náklady.

Hlavní změny předešlých let při založení s.r.o.

 • základní kapitál s.r.o. od 1 korun
 • snížení poplatků při založení s.r.o.
 • zpřesnění odpovědnosti statutárních orgánů
 • zápis do Obchodního rejstříku na soudu i u notáře
 • snížení soudního poplatku za prvozápis jednoduché s.r.o.
 • možnost zřízení a změn živnostenských oprávnění na libovolném úřadu
 • kmenové listy s převodem formou rubopisu, tzv. akcie pro s.r.o.
 • neomezené řetězení a počet společností
 • zavedení EET 

Kmenový list a anonymizace s.r.o.

Možnost operativně převádět majetkové podíly u akciových společností vyjádřené ve formě akcií na majitele byla omezena zákonem č. 134/2013 Sb. pro zvýšení transparentnosti a.s. Akcie na majitele jsou v imobilizované podobě a vlastníka nelze v OR dohledat. Ve výpisu je uveden údaj o schovateli akcií a jejich vlastnictví se eviduje u konkrétního schovatele. Nelze běžnou cestou dohledat, kdo konkrétní akcie vlastní. Vlastnictví akcií schovatel eviduje a anonymita akcií na majitele je omezena. Zajistí tedy anonymitu vlastnictví podílů v s.r.o. kmenové listy? 

Co říká zákon

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech neboli o obchodních korporacích účinný od 1. 1. 2014. zavádí u s.r.o. možnost vydat k podílu společníka kmenový list, popsaný v § 137.  Tento ZOK cenný papír na řad nelze vydat jako zaknihovaný. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen ani přijat k obchodování na evropském regulovaném ani jiném veřejném trhu. Lze jej vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena a podmíněna. Pokud je dle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro společníka, může jej společnost vydat ke každému podílu. Kmenové listy slouží pro snadnější a finančně výhodnější převody obchodních podílů. Pro anonymizaci vlastnictví obchodního podílu se hodí, vždy však bude někdo uveden v OR jako společník.

Přistoupení k ZOK u nové s.r.o.  

Zákon o obchodních korporacích je výhodný hlavně pro nově zakládané obchodní společnosti. Pro založení s.r.o. vám stačí kapitál ve výši 1 korny. Zvyšuje se i ochrana věřitelů a pravidla insolvence, kdy už společnost nemůže provádět některé transakce, které by mohly vést k celkovému úpadku. Věřitelé jsou více chráněni. Přistoupit k ZOK se tedy vyplatí. Jeden společník může vlastnit více než jeden podíl. Oba podíly se mu při vlastnictví spojí a při prodeji je lze snadno odloučit.  

GDPR v roce 2019 

Nařízení GDPR, stanovující pravidla ochrany osobních údajů fyzických osob nabylo účinnosti 25. května 2018 a vyvolalo v České republice rozruch. Úřad pro ochranu osobních údajů nyní upozornil na nadbytečné vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů. V roce 2019 ale úřad rozšíří aktivní kontroly, které budou ověřovat, zda podnikatelé a živnostníci povinnosti dle GDPR. Právě proto je dobré hned od začátku v nové společnosti nastavit ochranu osobních dat. 

Jak je to s EET

U nově zřizování nové s.r.o. jsou stanoveny i zákonné požadavky z oblasti EET – Elektronické evidence tržeb. Proto je třeba si již při plánování založení nové firmy zjistit, zda se na vás EET vztahuje.  Předejdete tak zbytečným komplikacím nebo dokonce pokutám od státních orgánů.

Aktualizace dokumentů

Velmi často kontrolovanou povinností je také aktualizace dokumentů. Dejte si proto pozor zejména na řádné založení následujících dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. 

 • výroční zprávy
 • účetní závěrky, které nejsou součástí výroční zprávy
 • návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, není-li součástí účetní závěrky
 • zpráva od auditora a ověření účetní závěrky

Účetní závěrku musíte vždy vyhotovit a schválit do 6 měsíců po skončení účetního období. 

Údaje o skutečném majiteli společnosti a svěřeneckém fondu

Do 1. 1. 2019 bylo také třeba zapsat do nové evidence údaje o skutečném majiteli společnosti a svěřeneckém fondu. Tento zápis podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 korun. Pokud jste tak ještě neučinili, formulář lze vyplnit elektronicky na webových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Komentáře

Přidej svůj komentář

Další články