Chtěli byste získat trvalý pobyt na seriózní adrese, ale nevíte, jak a co vám to přinese? Nejde jen o doručované korespondence. Prestižní místo ve velkém městě má mnohé další výhody kromě větší hodnověrnosti dobré adresy.

Například své děti můžete dát do kvalitní mateřské a základní školy. Do státních školek a škol lze umístit dítě jen v případě, že splňujete v dané obci podmínku trvalého pobytu. Parkovací karta pro návštěvníka na modrou zónu stojí až třikrát víc než pro rezidenta. Ušetříte tak peníze a v případě právnické osoby je rozdíl i desítky tisíc. Získáte právo volit v daném obvodu a nemusíte jet dlouhou dobu tam, kde jste vedeni. Můžete si zažádat i o voličský průkaz. Získáte výhodu také při evidenci u lékaře. Ve vyšším věku pak budete mít přednostní nárok na místo v domě s pečovatelskou službou či ošetřovatelském domě.

Přihlášení k trvalému pobytu

Často se nemůže občan přihlásit k trvalému pobytu v novém místě, protože mu vlastník objektu neudělí souhlas k přihlášení k trvalému pobytu. Majitelé se obávají, že pokud bude občan přihlášen k trvalému pobytu v jejich objektu, vznikne mu právo k bydlení v objektu, nebo právo vůči vlastníkovi. Zákon o evidenci obyvatel výslovně stanoví, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají vůbec žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Vlastník objektu, ve kterém chce mít občan trvalý pobyt, se nemusí v tomto ohledu nijak obávat. V tomto případě je třeba hledat společnost, která vám trvalý pobyt na lukrativní adrese bez potíží zajistí.

Zřízení i zrušení místa trvalého pobytu

Údaj o místě trvalého pobytu může příslušná ohlašovna zrušit, bude-li zjištěno, že byl zápis proveden na základě pozměněných, neplatných či padělaných dokladů a nepravdivě uvedených skutečností. Také pokud zaniklo užívací právo občana k objektu či jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena za místo trvalého pobytu občana a občan objekt neužívá. Každopádně trvalý pobyt či bydliště nevytváří právo na bydlení k danému místu. Nenahrazuje chybějící smlouvu či vlastnické právo. Vyhnout se potížím při změně trvalého pobytu a vyvarovat se jeho zrušení, můžete v případě, že se obrátíte na odborníky a pro své podnikání si necháte zajistit sídlo firmy na lukrativní adrese.

Komentáře

Přidej svůj komentář

Další články