Víte, v čem se liší místo podnikání od provozovny?

Mezi pojmy „sídlo společnosti“, „místo podnikání“ a „místo provozovny“ často dochází k zaměňování. Na následujících řádcích se pokusíme vysvětlit významy obou slov.

O místě podnikání hovoříme u fyzické osoby, u právnické osoby se jedná o sídlo společnosti. V obou případech se jedná o podnikatelské ústředí. Fyzická osoba může mít jen jedno místo podnikání vztahující se k celé podnikatelské činnosti, i když má zapsáno v Živnostenském listu více živností. Místo podnikání musí mít podnikající fyzická osoba zapsáno vždy. Místem podnikání je adresa, odkud fyzická osoba řídí své podnikatelské aktivity a kam si nechává zasílat korespondenci. Jde tedy o adresu ve smyslu poštovního řádu, obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno a poštovní směrovací číslo.

Umístění místa podnikání

Živnostenský zákon ani obchodní zákoník nestanovují podmínky pro určení místa podnikání. Podnikatel si sice může zvolit místo podnikání, aktuální právní úprava však nechápe místo podnikání jako libovolnou adresu, ale jako místo, odkud podnikatel skutečně řídí svou podnikatelskou činnost. Ukládá podnikateli povinnost zapsat skutečné místo podnikání do živnostenského, případně i do obchodního rejstříku. Trvalý pobyt si také můžete zajistit na seriózní adrese v Praze. Vedle mnoha výhod při kontaktu s veřejným sektorem, parkování či hledání školky a školy pro dítě, nejste nuceni prezentovat městského úřadu sami sebe, ani aktivity s vámi spojené adresou.

Místo podnikání a provozovna

Místem podnikání je u fyzické osoby nejčastěji adresa trvalého bydliště, popřípadě je shodné s adresou provozovny, pokud ji podnikatel má. Pokud se ale místo podnikání liší od trvalého bydliště, musí to podnikatel na živnostenském úřadu dokladovat dokumentem prokazujícím právní nárok pro užívání prostor, tedy užívací či vlastnické právo. Dokladování je nutné i v případě, že má fyzická osoba trvalé bydliště v sídle obecního úřadu, kdy je třeba dodat souhlas s umístěním sídla od obce. Pokud se místo podnikání liší od bydliště podnikatele, objekt místa podnikání musí být označen jménem, příjmením a IČ. Je-li adresa bydliště fyzické osoby a místa podnikání shodná, označovat se nemusí. Pokud hledáte prostor pro vaše podnikání, důvěryhodnou adresu sídla a zároveň i anonymitu, nebo potřebujete radu či službu ve vašem podnikán, kontaktujte Firmator.cz.

 

Komentáře

Přidej svůj komentář

Další články