Jsme jedni z vás.
Známe vaše potřeby.
Také podnikáme.

FIRMATOR.CZ je společností založenou v roce 2016. Někdo by ji mohl hodnotit jako společnost mladou. My preferujeme označení nová. Společnost moderní a progresivní. Perspektivní a dynamická.

Mládí bývá často spojováno s představou malých zkušeností a s nedostatečnou odborností. To však není náš případ. Na projektu FIRMATOR jsou zúčastněny osoby s dlouholetými zkušenostmi, podnikající osoby a profesionálové v oblasti poradenství a služeb pro podnikatele začínající, pro nově vznikající obchodní společnosti nebo pro podnikatele zaběhnuté.

Kontakt těchto odborníků s každodenní realitou a s překážkami a úskalími, na které naráží nejen začínající podnikatelé, dal vzniknout právě projektu FIRMATOR.

Zákonodárci hovoří o uvolněném trhu a o možnosti podnikat téměř pro každého. My však vnímáme neustále nově přijímané zákony, jejich zbytečnou složitost a přeregulovanost celého prostředí. Vnímáme, jak je pro běžné občany obtížné vyznat se v současně nastaveném systému a pravidlech a jak je téměř nemožné věnovat se při té administrativní zátěži samotnému předmětu podnikání.

Proto přicházíme s nabídkou pomoci. Zkušenosti, které jsme nasbírali, mohou sloužit vám. My se budeme potýkat s administrativou a s byrokratickým šimlem, pomůžeme vám zařídit vše v souladu s legislativou a dle vašich představ. Vy se budete moci v klidu soustředit jen na své podnikání.

Navzdory našemu názvu vám nepomůžeme pouze s firmou, pomůžeme vám s celou obchodní společností, se vším potřebným.

„Firma není obchodní společnost, firma je název obchodní společnosti zapsaný v rejstříku.“   -staré odborné úsloví

Obchodní společnost vám založíme na míru, nebo si vyberete z nabídky již založených společností (ready made). Pro vaši právnickou osobu či přímo pro vás jakožto podnikající fyzickou osobu umíme zajistit adresu sídla či místa podnikání, včetně virtuální kanceláře. Jako nevirtuální prostory pak nabízíme služby hot deskingu či zasedací místnosti. Pomoci umíme také s obstaráním služeb hodinové sekretářky (hodinového asistenta) či se získáním trvalého bydliště v Praze. Samozřejmostí jsou konzultační a další podpůrné služby pro chod vašeho podnikání.