Místo trvalého pobytu

Trvalý pobyt na seriózní adrese v Praze je užitečným řešením nejen pro podnikatele. Vedle výhod při kontaktu s veřejným sektorem může mimo jiné znamenat, že nebudete nuceni prezentovat sami sebe či aktivity s vámi spojené adresou městského úřadu.

Zákon k trvalému pobytu hovoří jednoznačně. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k jeho vlastníkovi. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Ceník

Naše služba vám nabízí efektivní řešení,
které šetří vaše starosti a váš čas.

V atraktivní lokalitě na Praze 3.

Snadno a rychle na vhodné adrese.

Legislativa je jednoznačná a na jejím základě se může zdát, že přihlášení se k trvalému pobytu na adrese nemovitosti, kterou občan užívá, je snadné. Samotná praxe však prokazuje, že tak to být může, nicméně nemusí. Překážky mohou být v samotné nemovitosti, její evidenci či určení, nebo v užívacím vztahu, dokladu o jeho oprávněnosti či v získání souhlasu od oprávněné osoby. V takových situacích se pak hodí jednoduchá řešení.

Ceník

Prostor pro váš rozvoj i pro vaši anonymitu.

Naše místo pro váš trvalý pobyt řeší však i jiné situace. Strach z exekutora, snahu sehnat vhodného lékaře, školku pro své děti, získat parkování v Praze a mít přístup k dalším službám. Zároveň vám umožňuje existovat v dnešní době, kdy za sebou zanecháváte dohledatelnou stopu. Proč na internetu, v každém registračním formuláři, u každého e-shopu, uvádět svoji adresu, když můžete mít trvalý pobyt u nás.

Ceník