Hodinová sekretářka

Hodinová sekretářka, respektive hodinový asistent, je službou v tuzemském prostředí poměrně novou a neznámou. Řadí se však mezi moderní asistenci, jako je například již běžně využívaný hodinový manžel, hodinová manželka či hodinová babička.

Při podnikání hraje klíčovou roli správné časové rozvržení, organizace a zvládnutá administrativa. S tím v běžném provozu vypomáhá sekretářka, asistent, nebo třeba multifunkční účetní. Podnikatel tím získá určitou úlevu, nicméně to pro něj zároveň znamená navýšení fixních i variabilních nákladů.

Naše služba vám nabízí efektivní řešení, které šetří vaše starosti, váš čas a také výdaje.

Hodinová sekretářka zorganizuje váš čas, pomůže vám s vedením kalendáře a se zvládáním všech potřebných schůzek, které vám domluví, připraví či připomene.

Váš program dostane přesnost japonského jízdního řádu.

Hodinová sekretářka bude držet vaši administrativu v chodu. Bude hlídat důležité termíny, pomůže vám s projevem písemným i mluveným. Připraví pro vás psané texty, bude skenovat či kopírovat. Obstará za vás pochůzky na poštu, správu datové schránky, informace na web či důležité telefonické hovory. Bude v kontaktu s klienty i obchodními partnery.

Samostatná a levná pracovní síla

Hodinová sekretářka je dlouhodobým, pravidelným řešením pro drobné podnikatele bez zaměstnaneckého aparátu a s nižším rozpočtem. Postará se flexibilně, na dálku a bez vedlejších nákladů na pracovní prostředí.

Ať už máte kancelář fyzickou či virtuální, budete v ní mít pořádek.

Hodinová sekretářka je vhodná také jako krátkodobé řešení pro podnikatele většího rozsahu:

  • v období náhlého personálního nedostatku; při dovolených nebo v období zdravotních či osobních indispozicí kmenových zaměstnanců

  • v období zvýšené organizační či administrativní zátěže; při sjednávání nových a větších zakázek nebo v době daňové agendy či auditů.

Okamžitá profesionalita, akční výpomoc.

To vše bez vysokých fixních nákladů na prostory kanceláře, jejího vedení a technického vybavení. Bez nákladů na konzultace a školení. Bez pojištění, nemocenských výdajů a sociální péče, bez dovolené a jiných výloh na zaměstnance.